دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف
پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شریف شامل ۱۳ دانشکده و ۵ مرکز آموزشی است که طیف گسترده‌ای از دوره‌های مرتبط با رشته‌های مهندسی و علوم پایه در آنها ارایه می‌گردند. دانشکده‌های دانشگاه در سه دسته دانشکده‌های علوم پایه، دانشکده‌های مهندسی و دانشکده‌های غیرمهندسی جای می‌گیرند.

دانشکده‌ها

مراکز آموزشی

Responsive Image