ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

پیام‌های ارسالی در این بخش مستقیماً توسط ریاست دانشگاه دیده می‌شود.  جهت طرح سایر سوالات یا گرفتن راهنمایی، لطفا با روابط عمومی با شماره   ۶۶۱۶۴۰۵۰   تماس بگیرید.