افتتاح فروشگاه اینترنتی کتاب دانشگاه صنعتی شریف

سامانه ی فروش اینترنتی کتاب دانشگاه صنعتی شریف همزمان با آغاز سال تحصیلی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی؛ همزمان با شروع سال تحصیلی جدید سامانه فروش اینترنتی کتاب دانشگاه صنعتی شریف به نشانی book.sharif.ir راه‌اندازی شد. 
این سامانه دربرگیرنده کتابهای منتشر شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است. بنا به اظهارات دکتر علی پورجوادی مدیرعامل مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف در آینده نزدیک این سامانه، حاوی دیگر کتاب‌های منتشرشده اعضای هیئت علمی خود که توسط سایر انتشارات به چاپ رسیده است نیز خواهد بود.

 


 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus