ارتقای رتبه و کسب عنوان اول دانشگاه‌های فنی ایران در رتبه بندی جدید شانگهای 2019

دانشگاه صنعتی شریف در جدیدترین رتبه‌بندی شانگهای در سال 2019  باز هم برترین دانشگاه فنی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی بر طبق اعلام پایگاه اینترنتی مؤسسه شانگهای در آخرین رتبه بندی این پایگاه در سال 2019 ، دانشگاه صنعتی شریف با ارتقای رتبه نسبت به سال گذشته موفق به کسب رتبه دوم در میان دانشگاه‌های ایرانی و رتبه اول کشوری در میان دانشگاه‌های فنی گردید. بر طبق تعریف شاخص‌های این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز مناسب در 5 شاخص از 6 شاخص این رتبه بندی موفق شد در سال جدید در تراز 400 تا 500 جهانی در این نظام رتبه بندی قرار گیرد. 
حضور 13 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی جدید شانگهای نشان دهنده ارتقای سطح کیفی دانشگاه‌های کشور مخصوصا دانشگاه‌های برتر جامع و صنعتی است. این در حالی است که کشورهای ترکیه، مالزی، مصر و عربستان به ترتیب 12، 5، 5 و 4 نماینده در میان 1000 دانشگاه برتر در این رتبه بندی داشته‌اند. 
رتبه کشوری و جهانی نمایندگان ایران در رتبه بندی جدید شانگهای به شرح ذیل است:

 


 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus