اردوی جهادی

  گروه فرهنگی خیریه فردای سبز در نظر دارد مخزن آب روستای قلعه جق کوچک و دو واحد مسکونی برای دو خانم سرپرست خانوار روستای میانزو از مناطق محروم خراسان شمالی احداث نماید.
اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus