تقدیر از مدال آوران المپیاد دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف

در اولین جلسه شورای دانشگاه در سال جدید از مدال آوران بیست و دومین المپیاد علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تقدیر شد.

 

به گزارش روابط عمومی، در اولین جلسه شورای دانشگاه که امروز چهارشنبه بیست و دوم فروردین ماه سال جاری تشکیل شد از دانشجویانی که موفق به کسب رتبه های برتر در بیست و دومین المپیاد علمی و دانشجویی کشور شدند توسط مسئولین دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
بنا براین گزارش، دکتر رشتچیان معاون آموزشی دانشگاه در ابتدای جلسه به ارائه گزارشی از نتایج کسب شده در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور پرداخت و از مدال آوران در این حوزه تشکر و قدردانی نمود.
در ادامه دکتر آرش امینی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و سرپرست تیم نیز گزارشی از کلیت المپیاد، رشته های موجود در المپیاد، مقایسه مدال ها در رشته های موجود در شریف و کل رشته ها در سراسر دانشگاه های کشور پرداخت و از حضور دو رشته جدید مهندسی صنایع و مهندسی هوا فضا در المپیاد سال جدید خبر داد.
گفتنی ست؛ در پایان مراسم مسئولین دانشگاه با اهداء لوح تقدیر و جوایز از مدال آوران المپیاد دانشجویی 96 تقدیر کردند.

اطلاعات بیشتر...

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus