مراکز آموزشی

معرفی

دانشگاه صنعتی شریف دارای 7 مرکز آموزشی می باشد.

  • تربیت بدنی سال تأسیس 1344.
  • مرکز کارگاه های آموزشی سال تأسیس1345.
  • مرکز گرافیک سال تأسیس 1345.
  • مرکز زبان ها و زبان شناسی 1349.
  • مرکز معارف 1351.
  • گروه فلسفه و علم1374.
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو 1383.

 

نمایش محتوا
به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus