اساتید

معرفی

دانشگاه صنعتی شریف دارای ۴۸۴ عضو هیأت علمی است. از این تعداد ۱۸۱ نفر (۳۷.۴%) در مرتبه استاد تمام، ۱۰۵ نفر (۲۱.۷%) در مرتبه دانشیار، ۱۷۶ نفر در مرتبه استادیار (۳۶.۴%) و ۲۲ نفر به عنوان مربی (۴.۵%)، اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند.

به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط

تلفن اساتید

سامانه حقوق و دستمزد

کتابخانه مرکزی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus