نقشه دانشگاه

 

۱-دانشکده شیمی

۲-دانشکده مهندسی مواد

۳-کتابخانه مرکزی

۴- سالن ورزش

۵- ساختمان تالارها

۶-معاونت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۷-معاونت امور دانشجویی

۸-دانشکده مهندسی مکانیک

۹-دانشکده علوم ریاضی

۱۰-دانشکده مهندسی صنایع

۱۱- ساختمان ابن سینا

۱۲- ساختمان شهید رضایی

۱۳-مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی

۱۳- مرکز بهداشت

۱۴-دانشکده مهندسی شیمی و نفت

۱۵- رستوران

۱۶- بوفه

۱۷-دانشکده مهندسی کامپیوتر

۱۸- مجتمع خدمات فناوری

۲۰- آزمایشگاه برق

۲۱- آزمایشگاه زمین‌لرزه

۲۲- مرکز تحقیقات زمین‌شناسی

۲۳-دانشکده فیزیک

۲۴-دانشکده هوافضا

۲۵-دانشکده مهندسی برق

۲۶-دفتر همکاری‌های بین‌المللی

۲۷-معاونت پژوهش و فناوری

۲۸- دفتر ریاست

۲۹- زمین فوتبال (ساختمان در حال ساخت)

۳۰-دانشکده مهندسی عمران

۳۱-دانشکده هوافضا

(قدیم)

۳۲-مرکز تحقیقات الکترونیک

۳۳-موسسه انتشارات علمی

۳۴-پژوهشکده علوم و فناوری نانو

۳۴-مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست

۳۴-انستیتو آب و انرژی

۳۵-مرکز محاسبات

۳۵-گروه فلسفه علم

۳۶- مسجد

۳۷- آمفی‌تئاتر مرکزی

۳۸-معاونت امور اداری و مالی

۳۹- درب اصلی

۴۰- بانک

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus