کسب مقام نخست رتبه‌بندی سرآمدان علمی کشور برای سومین سال متوالی

دانشگاه صنعتی شریف برای سومین سال متوالی با اقتدار با حضور 18 نفر از اعضای هیئت علمی خود در فهرست سرآمدان علمی، موفق به کسب مقام نخست رتبه‌بندی سرآمدان علمی کشور شد.