صعود 8 پله‌ای دانشگاه صنعتی شریف در رتبه‌بندی آسیایی تایمز 2024

بر اساس آخرین رتبه‌بندی آسیایی تایمز 2024، دانشگاه صنعتی شریف با صعود 8 پله‌ای خود در جایگاه 56 دانشگاه‌های آسیا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، براساس تازه‌ترین رتبه‌بندی آسیایی تایمز در سال 2024، دانشگاه صنعتی شریف با 8 پله صعود نسبت به سال گذشته در جایگاه 56 دانشگاه‌های آسیا قرار گرفت.

گفتنی است پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر در سطح بین‌المللی است که بر اساس 5 شاخص کلی آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت به ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها می پردازد. این نظام رتبه بندی از سال 2013 علاوه بر رتبه بندی جهانی، به طور جداگانه دانشگاه‌های آسیایی را رتبه بندی میکند.

جدول 1 جایگاه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز را نشان می‌دهد.

جدول 2 نشان دهنده وضعیت عملکرد دانشگاه صنعتی شریف از سال 2017 تا 2024 در رتبه بندی آسیایی تایمز می‌باشد.