سفر هیئت دانشگاه صنعتی شریف به عراق و بازدید از دانشگاه‌های آن کشور