برگزاری کلاس‌های آموزشی دانشگاه در بستر آموزش‌های الکترونیکی

کلاس‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف به صورت مجازی برگزار می‌شود