دیدار اعضای هیئت رئیسه و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه شریف با معاون اول رئیس جمهور