تجمع دانشجویی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

آبان‌ماه 1402