آیین نکوداشت دکتر محمد قدسی استاد پیشکسوت و فرهیخته دانشگاه صنعتی شریف (30 بهمن 1402)