استاد شریف نماینده ایران در بانک جهانی شد

دکتر علی ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و مشاور وزیر اقتصاد، به‌عنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر علی ملکی مشاور وزیر اقتصاد، رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه، عضو هیئت‌ علمی و رئیس پیشین پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب  شد.
️دکتر ملکی مدرک دکترای سیاست‌گذاری عمومی گرایش علم و فناوری را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبرو بریتانیا اخذ کرده است و کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار MBA گرایش مدیریت فناوری را در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف گذرانده است.
گ️فتنی است علی اردلان، فرهاد نیلی، مجتبی خالصی و... از جمله نمایندگان سال‌های اخیر ایران در World Bank بوده‌اند؛ شرکت در اجلاس‌ جهانی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این مجموعه، تعاملات آموزشی و پژوهشی و... بخشی از کارهایی‌ست که بر عهده نمایندگان ایران در این نهاد بین‌المللی قرار دارد.