مدیرکل حوزه ریاست

 دکتر سعید باقری شورکی

- متولد ۱۳۴۰ یزد
- استاد پایه ۲۷ دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
- تحصیلات متوسطه دبیرستان البرز ، رتبه ممتاز در تمام مقاطع
- رتبه چهارم کنکور سراسری
- کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۴ رتبه ممتاز
- کارشناسی ارشد برق سیستمهای دیجیتال دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۶ رتبه ممتاز
- دکترای سیستمهای کنترل فازی The University of Electro – Communications توکیو ژاپن
- عضو کمیته تأسیس و هیأت راه اندازی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
- معاون پژوهشی، معاون آموزشی و مدیر گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
- دو دوره ریاست دانشکده مهندسی کامپیونر دانشگاه صنعتی شریف
- عضو هیأت راه اندازی پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی دانشگاه صنعتی شریف
- عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه صنعتی شریف
- عضو هیأت مؤسس انجمن فناوری های بومی ایران
- عضو کمیته تخصصی کنترل و اتوماسیون سازمان صنایع نوین وزارت صنایع و معادن
- سه دوره استاد برگزیده آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
- دو دوره پژوهشگر برگزیده دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
- سه دوره معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر برگزیده سیستمهای فازی در سال ۱۹۹۸- از سوی انستیتو کیتا کیوشو ژاپن- ایزوکا
- طراح برگزیده روبات های صنعتی در سال ۲۰۰۵ از سوی مؤسسه CLAWAR اتحادیه اروپا
- تألیف بیش از دویست و پنجاه مقاله علمی
- مدیر آرمایشگاه تحقیقاتی مخلوقات مصنوعی
- مدیر آرمایشگاه آموزشی سیسنمهای دیجیتال دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus