مدیریت‌ها و گروه‌ها
تماس با ما

vpaa@sharif.edu

Tel:  021- 6616 5050

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر داود رشتچیان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد ایزدی
دکتر غلامرضا وثوقی

دکتر علیرضا مشفق

مدیر امور آموزشی

مدیر تحصیلات تکمیلی

                  مدیر ارزیابی و نظارت

 

دکتر آرش امینی

دکتر مجید رفیعی

دکتر محمد صالح تواضعی

رئیس گروه جذب و هدایت
استعدادهای درخشان

رئیس  مرکز آموزشهای آزاد

رئیس گروه سنجش و برنامهریزی


 

دکتر مرتضی امینی

دکتر حمید ضرابی زاده


رئیس گروه آموزشهای الکترونیکی

مدیر فناوری اطلاعات آموزش

           

 

  

اطلاعیه‌ها
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus