راهنمای ثبت‌نام نیم‌سال جاری

حذف اضطراری تک درس (w)  نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399

 تقویم آموزشی نیم سال اول  و دوم سال تحصیلی 1400-1399 (خلاصه )

تقویم آموزشی  نیم سال  دوم سال تحصیلی 1400-1399 (کامل )

(ویرایش 2) تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 (کامل)

زمان‌بندی و راهنمای ثبت‌نام دانشجویان  تحصیلات تکمیلی ورودی 99 در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399

تقویم آموزشی و زمان‌بندی ترمیم ثبت‌نام نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399(کلیه مقاطع)

زمان‌بندی و راهنمای ثبت‌نام دانشجویان  تحصیلات تکمیلی ( ورودی 98  و  ماقبل) در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399

زمان‌بندی و راهنمای ثبت‌نام دانشجویان کارشناسی( ورودی 95  الی  98) در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه ثبت‌نام یا مشاوره با استاد راهنما

 تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 (کامل)

زمان بندی کارآموزی در تابستان1399

تقویم و جدول زمان بندی ثبت نام دوره تابستان 99-1398

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی (3 واحدی)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus