نمایش محتوا

ساخت به کمک رایانه یا Computer Aided Manufacturing (CAM)

ساخت به کمک رایانه عبارت است از شبیه‌سازی فرایند ساخت در محیط مجازی و استخراج کدهای مورد نیاز برای ماشین‌های کنترل عددی. این تکنولوژی با استفاده از توصیف رایانه‌ای و رایانه‌های مرتبط با دستگاه‌های ساخت محصول، مسیر ساخت را طرح ریزی و کنترل کرده و به پیش می‌برد. یکی از مهمترین سطوح ساخت به کمک رایانه،NC  می‌باشد که توسط دستورات برنامه ریزی شده به کنترل ماشین ابزار در برش، فرز، کوبیدن، پرچ کردن و ... می‌پردازد. واژه CAM مرحله‌ای است که در آن روش ساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد و توسط نرم‌افزارهای خاص کدهایی به نام جی کد (G-Cod) به دستگاه می‌فهماند که چه مراحلی را برای ماشین‌کاری باید طی کند که شامل مراحل خشن کاری و فینیشینگ است و توسط استراتژی‌های به خصوص صورت می‌گیرد. تولید به کمک کامپیوتر به عبارتی استفاده از نرم‌افزار کامپیوتر برای کنترل ابزارهای ماشینی و ماشین آلات مربوطه در تولید قطعه‌های کاری است. این تنها تعریفی نیست که برای CAM مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما رایج ترین آن به شمار می‌رود. CAM به استفاده از کامپیوتر برای کمک به همه عملکردهای یک طرح تولیدی، از جمله برنامه ریزی، مدیریت، انتقال و ذخیره‌سازی نیز گفته می‌شود. هدف اولیه آن ایجاد روند سریع تر تولید و مؤلفه‌ها و ابزارسازی با ابعادی دقیق تر و هماهنگی بیشتر مواد است، که در بعضی از موارد، تنها از میزان مورد نیازی از مواد خام استفاده می‌کند (در نتیجه هدر رفتن را به حداقل می‌رساند)، در حالیکه به طور هم‌زمان مصرف انرژی را نیز کاهش می‌دهد.