دفتر مدیر کل

کارکنان

آقای دکتر محمد ایزدی (مدیرکل آموزش)

آقای مهدی تقوی (معاون مديرکل)، تلفن 5071-6616

خانم قنبری (مسئول دفتر)، تلفن 61و5060-6616، تلفن و نمابر 6149-6603

خانم بشیری، تلفن 5088-6616

مکان

طبقه سوم ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فعالیت‌ها

پاسخگویی به انواع سئوالات آموزشی و راهنمایی دانشجویان مقطع کارشناسی (دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه کنند)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus