معاونت پژوهشی و روابط بین الملل دانشکده در راستای اهداف راهبردی دانشگاه مبنی بر سرآمدی در پژوهش و توسعه فناوری و کارآفرینی در کشور و اثر بخشی اجتماعی و شاخص بودن در سطح بین المللی و به منظور اجرایی کردن این اهداف در سطح دانشکده ها تشکیل گردیده است.


وظایف:

  1. پیگیری تدوین و به روز رسانی دوره ای نقشه راه توسعه و فناوری در حوزه مهندسی عمران
  2. توسعه فعالیتهای دانشکده در حوزه پژوهش و فناوری
  3. توسعه ارتباط دانشکده با صنعت
  4. توسعه روابط بین المللی دانشکده

 

وب سایت معاونت پژوهشی:  http://dri.civil.sharif.ir

 محل دفتر: طبقه سوم دانشکده عمران

 اطلاعات تماس:
تلفن: 66164271
نمابر: 66016504

ایمیل: civil_research@sharif.edu

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus