معـرفـی
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف با بهره مندی از اعضای هیات علمی مجرب و دانشجویان ممتاز، همواره پیشرو در تولید علم و پژوهش بوده است. دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دكتری در 8 زمینه : مهندسی سازه، مهندسی محیط زیست و منابع آب، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی راه، مهندسی سازه،  مهندسی زلزله، سازه‌های هیدرولیکی و مهندسی و مدیریت ساخت درحال فعالیت می‌باشد دانشکده عمران دارای آزمایشگاه ها و پژوهشکده های مختلفی می باشد که باعث تسهیل روند پژوهش شده اند.


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus