فرم‌ها و آیین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
فرم‌های مقطع دکترا
جدول حدنصاب نمرات زبان پذیرش و امتحان جامع برای ورودی های دکتری سال 1395 به بعد
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
فرم ثبت نام با تأخیر دکترا
فرم حذف (W)
فرم درخواست دانشجو از مديريت تحصيلات تکميلی همراه با کارنامه (دو رو)
فرم صورت جلسه ارائه گزارش پیشرفت (سالانه) رساله های دانشجویان دکتری (دو رو)
فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکترای استعداد درخشان
فرم پرداخت هزينه جهت رساله دانشجويان دکترا (بورسيه)
فرم درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکترا
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پيشنهاد (Proposal)
فرم جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دکترا (کاغذ A5)
فرم درخواست پيش دفاع دانشجويان دکترا
فرم جلسه پيش دفاع از رساله دکترا (کاغذ A5)
فرم درخواست مجوز دفاع از رساله دکترا (دو رو)
فرآیند صدور مجوز دفاع از رساله دکتری
فرم جلسه دفاع از رساله دکترا (کاغذ A5)
فرم جلسه ارائه سمينار دکترا (کاغذ A5)
فرم های فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
فرم درخواست شرکت در همایش ها بدون ارائه مقاله (دانشجویان دکترا) (دو رو)
فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی بین المللی خارج از کشور (دو رو)
فرم گزارش سفر، مربوط به شرکت در همایشها و مجامع بین المللی خارج از کشور
فرم های مربوط به فراغت از تحصيل و تسويه حساب دکترا (صفحات 1 و 2) (دو رو)
صورتجلسه برگزاری سمینار رساله دانشجویان دکترا
فرم بورسیه دانشجویان دکترا
فرم ثبت نام TA0
دستورالعمل تهیه پایان نامه
فرمت تهیه پیشنهاد پژوهشی رساله دکترا (PDF)
فرمت تهیه پیشنهاد پژوهشی رساله دکترا (Word)
اظهارنامه (اصالت متن و محتوای رساله دکتری) (تایپ شود)

 

فرم‌های مقطع کارشناسی ارشد

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus