دفتر آموزش

این دفتر در طبقه سوم دانشكده مهندسي عمران اتاق شماره 306 واقع گردیده است. سركار خانم شوشتري و سركار خانم مهرابي مسئولین این دفتر بوده و زیر نظر معاون آموزشی فعالیت می نمایند. اهم وظایف این دفتر عبارتند از: 

 1. كمك در برنامه‌ريزي و تنظيم دروس و امتحانات و كلاسها و هماهنگي مسائل مربوطه با اداره آموزش و پيگيري‌هاي لازم با بخش‌هاي ذيربط
 2. اعلام به موقع اطلاعيه‌هاي مروبط به مسائل آموزشي در دانشكده
 3. انجام امور محوله مربوط به ثبت‌نام‌ها و اعمال كنترل‌هاي لازم طبق ضوابط اعلام شده
 4. تهيه كليه فرم‌هاي آموزشي و توزيع آنها به دانشجويان حسب نياز و بررسي و كنترل فرم‌هاي تكميل شده و تطبيق آنها با ضوابط قبل از ارسال به ادارات آموزش
 5. تهيه و توزيع فرم احراز شرايط فراغت از تحصيل، بررسي وضعيت فارغ‌التحصيلي از نظر قبولي در دروس عمومي، پايه ..... و انطباق دقيق آنها با ضوابط فراغت از تحصيل قبل از ارسال به آموزش
 6. ايجاد بايگاني سوابق تحصيلي و نگهداري يك نسخه از مدارك ارسال شده به آموزش جهت سوابق امروانتظام بخشيدن به بايگاني آنها در دانشكده
 7. رعايت كليه مسائل ايمني و محرمانه در مدارك آموزشي و تحصيلي و نحوة ارسال آنها
 8. تهيه و تنظيم و تحويل اطلاعات و آمار مورد نياز معاون آموزشي دانشكده يا اداره آموزش
 9. رسيدگي به اشكالات و راهنمائي دانشجويان در مسائل آموزشي براساس ضوابط و خط‌مشي‌هاي تعيين شده
 10. كمك در برگزاري امتحانات
 11. بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان و اعلام آن به دانشجويان ذيربط طبق ضوابط و با هماهنگي‌هاي لازم با اداره آموزش
 12. تهيه و توزيع فرم‌هاي مربوط به حق‌التدريس
  

اطلاعات تماس:

تلفن: 66164250
نمابر:
66016504
      ایمیل:civilamoozesh@mehr.sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus