حضور وزیر علوم عراق در دانشگاه شریف

وزیر علوم عراق در رأس هیأتی بلندپایه از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، در روز شنبه ۱۳ بهمن ماه دکتر قصی عبدالوهاب السهیل، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق در رأس هیأتی عالی رتبه از دانشگاه شریف بازدید کردند. در ابتدای این بازدید جلسه ای در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه، به همراهی جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه به گفتگو با این هیأت بلندپایه عراقی پرداختند.
معرفی جایگاه و فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف و بحث و تبادل نظر در خصوص مدل های همکاری موفق دانشگاه صنعتی شریف و مراکز آموزش عالی عراق از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. جذب دانشجویان عراقی بالأخص در دوره های تحصیلات تکمیلی، تأسیس برنامه های جابه جایی استاد و دانشجو و تأسیس رشته های جدید در دانشگاه های کشور عراق محورهای پیشنهادی همکاری میان طرفین را تشکیل می داد.
پس از این جلسه، این هیأت به همراه رئیس دانشگاه بازدیدی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه داشتند و از نزدیک با مراکز موجود در این مجتمع و ظرفیت آن ها آشنا شدند.
شایان ذکر است؛ دانشگاه شریف همکاری نزدیکی با مراکز آموزش عالی کشور عراق در زمینه هایی چون ارائه دوره های تخصصی، جذب دانشجو و ارائه درس های کوتاه مدت دارد.


 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus