برگزاری اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

بررسی راههای ارتقای فعالیت های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و تصویب آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای فناور در این مجموعه

به گزارش روابط عمومی؛ اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حضور اعضای این شورا در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. 
در ابتدای این جلسه دکتر تجریشی رئیس پارک علم و فناوری، گزارشی از برنامه های توسعه ای این مجموعه ارائه نمود. وی توسعه زیرساخت های فیزیکی را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام پارک علم و فناوری مطرح نمود.
دکتر تجریشی در بخشی از صحبتهایش تاکید کرد؛ پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف باید به عنوان یک الگوی کامل برای تمامی پارک های دانشگاهی در کشور مطرح گردد. 
در ادامه این جلسه دکتر فتوحی رییس دانشگاه ضمن تشکر از اعضای شورا و تبیین جایگاه و نقش پارک علم و فناوری گفت: پارک علم و فناوری باید در زنجیره ی ارزش دانشگاه قرار بگیرد و تکمیل کننده آن باشد. 
ایشان همچنین توضیحاتی در رابطه با فرایند راه اندازی پارک علم و فناوری ارائه کرده و یادآور شد؛ مجوزهای لازم برای ایجاد این مجموعه در زمان ریاست دکتر روستا آزاد اخذ شد و در این دوره نیز در جلسات هیئت امنای دانشگاه مصوباتی همچون چارت سازمانی، ردیف بودجه مستقل و موافقت نامه های عمرانی برای راه اندازی این مجموعه اخذ شده است. 
گفتنی ست؛ در این جلسه مهندس دهبیدی پور گزارشی از اقدامات انجام شده در 6 ماه گذشته و در خصوص راه اندازی این مجموعه ارائه نمود.
در انتهای جلسه نیز اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را جهت ارتقاء فعالیت های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف مطرح نمودند و در ادامه مصوبات مورد نیاز به تصویب این شورا رسید. گفتنی است؛ تصویب آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای فناور در پارک از جمله مهمترین مصوبات این جلسه بود. 
در حاشیه جلسه نیز مذاکراتی جهت توسعه فعالیت های پارک علم و فناوری و تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز، با همکاری شرکای استراتژیک دانشگاه صورت پذیرفت.

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus