کسب رتبه اول کشوری در سه حوزه و صعود بیش از 100 پله در رتبه بندی جدید تایمز 2020

در آخرین رتبه بندی دانشگاهی اعلام شده در پایگاه اینترنتی مؤسسه تایمز دانشگاه صنعتی شریف نتایج بسیار خوبی نسبت به سال گذشته بدست آورد:   کسب رتبه اول در کشور و رتبه 17 جهانی در حوزه درآمد از صنعت   کسب رتبه اول در کشور در حوزه پژوهش   کسب رتبه اول در کشور در حوزه چشم انداز بین الملل   کسب رتبه سوم کشوری در میان 40 دانشگاه   ارتقای بیش از 100 پله نسبت به رتبه بندی سال 2019

 

به گزارش روابط عمومی، رتبه بندی تایمز 2020 در تاریخ 11 سپتامبر 2019 در وبسایت رسمی مؤسسه آموزش عالی تایمز اعلام شد. در این رتبه بندی نام 40 دانشگاه ایرانی مشاهده می شود که نسبت به سال گذشته این تعداد 11 عدد رشد داشته است. این 40 دانشگاه به طور کل در 6 رده ی کشوری تقسیم شده اند. در هر کدام از رده های اول و دوم تنها یک نام مشاهده می شود. اما در رده های سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب نام 5 دانشگاه، 9 دانشگاه، 8 دانشگاه و 16 دانشگاه قابل مشاهده است.

دانشگاه صنعتی شریف با صعود بیش از 100 پله ای از رده ی 601 – 800 در سال گذشته در رده ی 501 – 600 جهانی و رده ی سوم کشوری قرار گرفت. این دانشگاه همچنین موفق شد در سه حوزه پژوهش، در آمد از صنعت و چشم انداز بین المللی رتبه اول کشوری را کسب نماید.
کسب رتبه 17 جهانی در حوزه درآمد از صنعت نیز از جمله موفقیت‌های دانشگاه صنعتی شریف در این رتبه بندی جهانی است.

 

دانشگاه صنعتی شریف در تمامی شاخص‌های رتبه بندی تایمز، چه شاخص‌های خود اظهاری شده و چه شاخص‌های محاسبه شده در تایمز، رشد داشته است:

شکل 1- روند تغییرات شاخص آموزش دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی تایمز

 

شکل 2- روند تغییرات شاخص پژوهش دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی تایمز

 

شکل 3- روند تغییرات شاخص ارجاعات دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی تایمز

 

شکل 4- روند تغییرات شاخص درآمد از صنعت دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی تایمز

 

شکل 5- روند تغییرات شاخص چشم انداز بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی تایمز


 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus