رشد ۲۵ پله‌ای جایگاه دانشگاه شریف در رتبه‌بندی QS 2020

 در آخرین نسخه معتبرترین نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، شریف با رشد ۲۵ پله‌ای نسبت به سال گذشته در رتبه ۴۰۷ جهان و نخست ایران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، مطابق آخرین رتبه‌بندی QS دانشگاه صنعتی شریف با ارتقاء ۲۵ پله‌ای نسبت به سال گذشته در جایگاه ۴۰۷ جهان قرار گرفت. در این رتبه‌بندی دانشگاه صنعتی شریف همچنین با فاصله ۸۲ پله‌ای نسبت به دانشگاه بعدی، جایگاه نخست ایران را به خود اختصاص داد. گفتنی است که از ایران ۶ دانشگاه در میان ۱۰۰۰ دانشگاه برتر QS در سال ۲۰۲۰ قرار گرفته‌اند که دانشگاه شریف با رتبه ۴۰۷ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۸۳ تنها نمایندگان ایران در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان هستند. 
در شاخص اثرگذاری پژوهش که نمایانگر تعداد ارجاع به اعضاء هیأت علمی است، دانشگاه صنعتی شریف با رشد ۱۰ پله‌ای در جایگاه ۳۸ جهان ایستاده است. این شاخص نشانگر کیفیت بالای پژوهش در دانشگاه صنعتی شریف است. همچنین در شاخص شهرت در میان کارفرمایان نیز دانشگاه با رشد ۱۳۴ پله‌ای، جایگاه ۳۹۴ جهان را به خود اختصاص داده‌است. این شاخص حاکی از مقبولیت دانش‌آموختگان دانشگاه برای استخدام در صنایع و شرکت‌های مختلف در سرتاسر جهان است. در تمامی شاخص‌های دیگر دانشگاه نیز نسبت به سال گذشته شاهد رشد هستیم.
شایان ذکر است که نظام رتبه‌بندی QS معتبرترین و پرارجاع‌ترین نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌هاست که از سال ۲۰۱۰ به صورت مستقل اقدام به ارزیابی دانشگاه‌های جهان می‌نماید. به علاوه، ارزیابی این نظام رتبه‌بندی براساس شاخص‌های متنوعی چون اثرگذاری پژوهش، شهرت دانشگاه میان اساتید و کارفرمایان سرتاسر جهان و شاخص‌هایی چون نسبت استاد به دانشجو و تنوع ملیتی دانشجویان است.

 


 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus