تصویب طرح پیشنهادی دانشگاه شریف در شورای عالی انرژی کشور

 کاهش چشمگیر مصرف انرژی در کشور با تصویب طرح "ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محيط زیست" توسط شورای عالی انرژی کشور

به گزارش روابط عمومی، طرح "ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محيط زیست" که از سوی پژوهشکده ی علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف و با هدف پیشبرد اهداف کشور در خصوص مبحث انرژی و صرفه جویی در آن ارائه گردیده بود توسط شورای عالی انرژی کشور تصویب گردید.
بنا بر این گزارش؛ این طرح در جلسه شورای عالی انرژی کشور که 19 تیر سال جاری به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و با حضور معاون علمی و فناوری، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، رییس حفاظت محيط زیست، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر صنعت و معدن و بازرگانی، وزیر راه و شهرسازی، معاونین وزارت نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد به تصویب رسید.

خبرنگار روابط عمومی دانشگاه در همین خصوص گفتگویی با دکتر یداله سبوحی رییس پژوهشکده ی علوم و فناوری انرژی انجام داده که در ادامه می خوانید.


دکتر سبوحی در ابتدای صحبت خود و درخصوص مزایای اجرای این طرح می گوید: اجرای طرح "ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محيط زیست" سبب خواهد شد بخش عمده پتانسیل صرفه جویی انرژی دارای توجیه اقتصادی در سطح فعلی قیمتهای انرژی (بدون افزایش قیمتهای حامل های انرژی برای مصرف کننده نهایی) باشد و این امر زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی، به ويژه شرکت های خدمات انرژی، هموار نماید.
وی یادآور شد؛ برآورد کارشناسی حاکی از آن است که گردش مالی بخش خصوصی در بازار بهینه سازی انرژی در حدود 230 هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود و توسعه فعالیت شرکت های خدمات انرژی سبب خواهد شد نیاز و تقاضا برای فناوریهای نوین و کارآمد انرژی در کشور شکل گیرد و در پی آن فعالیت شرکتهای دانش بنیان برای توسعه فناوريهای نوین و کارآمد گسترش یابد. 
دکتر سبوحی اذعان داشت؛ رشد تقاضا برای فناوريهای با بازده بالا، گسترش نیاز به دانش فنی جدید را می تواند در پی داشته باشد و این امر به فعال شدن دانشگاهها برای تولید دانش فنی منجر خواهد شد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: اجرای طرح "بازار بهینه سازی انرژی و محيط زیست" در چارچوب بازار بورس انرژی، فعال سازی شرکت های خدمات انرژی، جذب منابع بخش خصوصی برای اجرای طرح های بهینه سازی انرژی و توسعه همکاری های بین المللی برای فعال نمودن بازار بهینه سازی انرژی و محيط زیست از جمله اموری است که در حال حاضر در دستور کار ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست قرار دارد.

 

رییس پژوهشکده ی علوم و فناوری انرژی در ادامه و در خصوص لزوم اجرای این طرح گفت: مصرف انرژی در کشور از سه دهه گذشته روند فزاینده ای داشته و این امر همراه با افزایش شدت انرژی (عکس بهره وری انرژی در اقتصاد) همراه بوده است. از سال 1374 موضوع ارتقای بهره وری انرژی در دستور کار دولت های مختلف در جمهوری اسلامی ایران بوده است. نهادهای مختلف برای تشویق و حمایت از بهینه سازی انرژی از سوی وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) و وزارت نیرو (ساتبا) تاسیس شدند. علیرغم اقدامات تشویقی، توسعه فنی و تدوین برنامه های مختلف دستاورد محدودی حاصل شده و عمده ترین مانع برای بهینه سازی انرژی سطح پائین قیمتهای حاملهای انرژی و تداوم یارانه انرژی بوده و این امر عدم کارایی سیستم های تبدیل انرژی را در پی داشته است. پتانسیل صرفه جویی انرژی اولیه در حال حاضر بیش از 460 میلیون بشکه معادل نفت در سال تخمین زده می شود. لذا رفع موانع بهینه سازی انرژی از سال 1374 در دستور کار دولتها قرار گرفته است.
دکتر سبوحی در خصوص چند و جون طرح پیشنهادی دانشگاه صنعتی شریف گفت: طرح تدوین شده به این صورت بود که اگر کسی یا شرکت خدمات انرژی با سرمایه گذاری در یک بخش با تعرفه پائین انرژی (مانند بخش خانگی و موسسات آموزشی و صنایع) بتواند در مصرف حاملهای انرژی صرفه جوئی نماید قادر شود انرژی صرفه جویی شده را به بخشهای با تعرفه انرژی بالا (مانند پتروشیمی یا ایستگاههای گاز فشرده) در چارچوب بازار بورس انرژی عرضه کند. 
وی یادآور شد؛ درپی رایزنی های متعدد با وزارت نفت، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و ساتبا پیشنهاد اجرایی مورد بحث مورد تائید قرار گرفت و طرحی تحت عنوان "ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محيط زیست" در آذر ماه 1395 از طرف معاونت علمی و فناوری (ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست) به دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور جهت تصویب ارسال شد. علت ارسال طرح به شورای عالی انرژی کشور آن بوده که بنا به ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی عالی ترین مرجع سیاستگذاری انرژی کشور شورای مذکور می باشد. طرح پيشنهادی در 24 اسفند 1395 در کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی به اتفاق آرا به تصویب رسید و در جلسه کمیسیون تخصصی مورخ 29 فروردین 1396 نهایی شد و مقرر گردید در دستور کار شورای عالی انرژی کشور قرار گیرد. جلسه شورای عالی انرژی کشور در روز دوشنبه 19 تیر 1396 به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد و طرح پيشنهادی به تصویب رسید.
دکتر فتوحی در پایان صحبت هایش در خصوص فعالیتهای پژوهشکده ی علوم و فناوری انرژی گفت: پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف از سال 1374 بطور فعال در تدوین سیاستها و تصمیم سازی برای بهینه سازی انرژی مشارکت نموده و ستاد بهینه سازی انرژی و محيط زیست نیز براساس تجارب و فعالیتهای پژوهشکده شکل گرفته و این ستاد طی موافقتنامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دانشگاه صنعتی شریف در محل ساختمان پژوهشکده علوم و فناوری انرژی مستقر است و گروه های پژوهشی پژوهشکده (مدل سازی انرژی، بهینه سازی انرژی، فناوريهای نوین انرژی، انرژی و محيط زیست) در مطالعات فنی، توسعه ایده های راهگشا برای حل مسائل مهم کشور، تدوین گزارشها، تولید اطلاعات برای دستگاههای اجرائی و تصمیم سازی بطور فعال حضور و مشارکت داشته اند.
 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus