دانشگاه صنعتی شریف برترین دانشگاه صنعتی کشور شد

نتایج رتبه بندی سال ۹۵ - ۹۴ دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور منتشر شد و دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، هنر اسلامی تبریز، علوم پزشکی تهران و پژوهشگاه دانشهای بنیادی در جمع برترین ها قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه صنعتی شریف در جمع دانشگاه های صنعتی، دانشگاه تهران در جمع دانشگاه های جامع، دانشگاه هنر اسلامی تبریز در جمع دانشگاه های هنر، دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع دانشگاه های علوم پزشکی کشور و پژوهشگاه دانش های بنیادی در جمع پژوهشگاه های کشور حائز رتبه نخست شدند.
بنا بر این گزارش؛ گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور برای ششمین سال متوالی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی را به صورت رسمی بر اساس شاخص ها و معیار های مصوب ششمین نشست فوق العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسلامی رتبه بندی شده است.
گفتنی ست؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 159 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی در کشور را توسط 26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات - امکانات و فعالیت های اجتماعی - اقتصادی و صنعتی مورد رتبه بندی قرار داده است.
شایان ذکر است؛ رتبه بندی سال 95-94 با تغییراتی مهم نسبت به سال های گذشته صورت پذیرفته است. بخشی از اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی توسط خود دانشگاه ها و موسسات پژوهشی تهیه و از طریق پرسشنامه الکترونیکی در اختیار گروه رتبه بندی قرار می گیرد و در سال 95-1394 برای افزایش دقت و سلامت این دسته از اطلاعات، تعداد مستندات مرتبط با این اطلاعات افزایش یافت به طوری که اطلاعات سال جاری نسبت به سال های گذشته با دقت و حساسیت بیشتری جمع آوری شد.
بر این اساس؛ در رتبه بندی سال 95-94 در بین 22 دانشگاه صنعتی حاضر در رتبه بندی ISC ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت توانستند به ترتیب جزو سه دانشگاه برتر صنعتی کشور قرار گیرند. دانشگاه های صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز رتبه های چهارم و پنجم جدول را کسب کردند. در بعد پژوهش نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست را در بین دانشگاه های صنعتی کشور کسب کرد.
جدول زیر وضعیت 10 دانشگاه برتر صنعتی در سطح کشور را نمایش می دهد.

اطلاعات بیشتر...

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus