گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی شریف در بازه مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۹ منتشر شد

به گزارش روابط عمومی، دانشگاه صنعتی شریف گزارش عملکرد شش ساله خود را منتشر کرد. این گزارش که فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه را در بازه زمانی مهر 93 تا مهر 99 ارائه می دهد، شامل هشت بخش به شرح زیر است:
     سرآمدی در آموزش و تأمین سرمایه انسانی جامعه
     سرآمدی در علم و فناوری
     سرآمدی در اثربخشی اجتماعی
     ارتقای جایگاه دانشگاه به تراز بین‌المللی
     خوداتکایی مالی
     ایجاد یک زیست بوم اخلاق محور، خردگرا، آزاد اندیش، منضبط و با نشاط
     توسعه فضای فیزیکی و امکانات کالبدی
     ارتقای زیرساخت‌های مدیریتی و نظام حکمرانی
ساختار این گزارش با الهام از مضامین اصلی برنامه راهبردی دانشگاه تنظیم شده است. لازم به ذکر است که دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۵برنامه‌ای را برای یک افق ده ساله به‌منظور توسعه فعالیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی خود در سطح ملی و بین‌المللی تدوین نمود و به تصویب شورای دانشگاه و سپس به تایید هیئت امنا رساند. این برنامه عملا از سال ۱۳۹۶به اجرا گذاشته شد.

لینک گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus