گزارش های تصویری

تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا
تازه ها
تصویر محتوا

مقاله دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ژورنال معتبر Journal of the ACM پذیرفته شد

برای اولین بار مقاله‌ای از ایران توسط مهدی صفرنژاد بروجنی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی کا ...

تصویر محتوا

برگــزاری اولیـن کنــگره ملـی دانشــگاه و کووید 19 به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف

آیین افتتاحیه اولین کنگره ملی دانشگاه و کوویـد19 (ابعـاد روانی- اجتماعی، بهداشتی و آموزشی) ...

تصویر محتوا

ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد

معاونت پژوهش و فناوری ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری سال 1399 دانشگاه صنعتی شریف را منتشر ک ...

تصویر محتوا

امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک دانشگاه صنعتی شریف و شرکت یک و یک

به‌منظور گسترش همکاری و تقویت پیوند علم و صنعت تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و ...

رویدادهای آینده

بهمن 99

نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید 19

بهمن 99

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی

بهمن 99

سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس

بهمن 99

نمایشگاه مجازی ایران ایتکس نخستین نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات ایران

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus