معاونت دانشجویی

معرفی

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شامل بخش های مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور تربیت بدنی، مدیریت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی، مرکز بهداشت و درمان و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه می باشد.مدیریت امور دانشجویی شامل اداره رفاه دانشجویان، امور خوابگاه ها، امور تغذیه و مرکز بهداشت و درمان می باشد. از جمله وظایف این بخش تدوین و نظارت بر برنامه های لازم جهت امور رفاهی دانشجویان، پیگیری و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان، تنظیم خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن جریان امور و واحدهای تابعه می باشد.

 

توضیحات بیشتر

 

نمایش محتوا
سامانه یکپارچه مدیریت اسکان(سیما)

مدیریت امور دانشجویی
شاخص 
«شبکه اطلاع رسانی و خدمات دانشجویی  
دانشگاه صنعتی شریف»  
در حال ساخت 

سامانه تغذیه امور دانشجویان (ستاد)
سامانه یکپارچه بهداشت و درمان (سیبا)
سامانه رفاه امور دانشجویان (سراد)
 

 

نمایش محتوا
مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی

 
 
 
 

 

نمایش محتوا
مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجویی

 
 
 
 

 

به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط

گروه فردای سبز

کتابخانه مرکزی

مرکز فناوری اطلاعات

هیأت الزهرا (س)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus