دانشکده ها

معرفی

دانشگاه صنعتی شریف دارای 13 دانشکده می باشد.

 • دانشکده مهندسی مکانیک تأسیس 1344.
 • دانشکده مهندسی برق تأسیس 1345.
 • دانشکده مهندسی و علم مواد تأسیس 1345.
 • دانشکده مهندسی شیمی و نفت تأسیس 1345.
 • دانشکده فیزیک تأسیس 1346.
 • دانشکده شیمی تأسیس 1346.
 • دانشکده ریاضی تأسیس 1347.
 • دانشکده مهندسی صنایع تأسیس 1347.
 • دانشکده مهندسی عمران تأسیس 1350.
 • دانشکده مهندسی کامپیوتر تأسیس 1364.
 • دانشکده مهندسی هوافضا تأسیس 1366.
 • دانشکده مدیریت و اقتصاد تأسیس 1378.
 • دانشکده مهندسی انرژی تأسیس 1385.
نقشه سایت
به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus