ریاست دانشگاه صنعتی شریف
ریاست دانشگاه
محمود فتوحی فیروزآبادی
تلفن: ۶۶۰۰۵۲۱۰ ۲۱ ۹۸+
فکس: ۶۶۰۰۵۳۱۰ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیک: fotuhi [at] sharif.edu
صفحه وب: http://ee.sharif.edu/~fotuhi
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus