دانشجویی

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی به عنوان متولی بهداشت و روان دانشگاه، با هدف پیشگیری مشاوره و درمان آسیب های روانی- اجتماعی و تأمین، توسعه و تسری بهداشت روانی در فضای دانشگاه و ارتقاء سطح سلامت روان دانشجوان تأسیس گردیده است و با ارایه خدمات تخصصی به دانشجویان، اساتید و کارمندان تحت نظر افراد مجرب (روان پزشک، روان شناس، مشاور، مدد کار و روان سنج) فعالیت می نمایند.
 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus