آموزش

معرفی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

 

 توضیحات بیشتر

 

نمایش محتوا
معاونت آموزشی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی
سیستم آموزش
اداره دانشجویان بین‌الملل

 

نمایش محتوا
دانشکده شیمی

دانشکده ها

دانشکده علوم ریاضی
دانشکده فیزیک
دانشکده مدیریت و اقتصاد
نمایش محتوا
پژوهشکده علوم و فناوری نانو

مراکز آموزشی

مرکز گرافیک
گروه فلسفه علم
مرکز زبان ها و زبان شناسی
نمایش محتوا
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شریف

آموزش از راه دور

دروس اینترنتی
پایگاه آموزشی شریف
درس ریاضیات عمومی
به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط

معاونت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنیاد نخبگان استان تهران

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus