فرهنگی

معرفی

فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز دانشگاه صنعتی شریف از بدو تأسیس بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر نیز شده است.معاونت فرهنگی دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.
از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های اسلامی، نشریات دانشجویی، دفتر پژوهش های اجتماعی، آموزش های فوق برنامه،

توضیحات بیشتر

نمایش محتوا
معاونت امور فرهنگی

معاونت امور فرهنگی

گروه های دانشجویی
آیین نامه ها
فرم ها
به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر نهاد

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus